www498888com开马

韩流天王抗癌两年女友停工照顾两年他们的爱情有点虐也有点甜

时间:2019-09-03 08:42  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:\u97e9\u56fd\u5a31\u4e50\u5708\u6069\u7231\u767b\u5bf9\u7684\u60c5\u4fa3\u5f88\u591a\uff0c\u6709\u6069\u7231\u4e8630\u591a\u5e74\u7684\u8f66\u4ec1\u8868\u7533\u7231\u7f57\u592b\u5987\uff0c\u4e5f\u6709\u76f8\u8bc615\u5e74\u4f9d\u65e7\u6d6a\...

 \u97e9\u56fd\u5a31\u4e50\u5708\u6069\u7231\u767b\u5bf9\u7684\u60c5\u4fa3\u5f88\u591a\uff0c\u6709\u6069\u7231\u4e8630\u591a\u5e74\u7684\u8f66\u4ec1\u8868\u7533\u7231\u7f57\u592b\u5987\uff0c\u4e5f\u6709\u76f8\u8bc615\u5e74\u4f9d\u65e7\u6d6a\u6f2b\u7684\u6c60\u57ce\u548c\u674e\u5b9d\u82f1\uff0c\u8fd8\u6709\u4f4e\u8c03\u751c\u871c\u7684Rain\u548c\u91d1\u6cf0\u7199\uff0c\u4f46\u4ed6\u4eec\u90fd\u4e0d\u662f\u4eca\u5929\u6545\u4e8b\u7684\u4e3b\u89d2\uff0c\u5c0f\u6c60\u4eca\u5929\u60f3\u548c\u5927\u5bb6\u8bb2\u4e00\u6bb5\u6709\u60c5\u6709\u4e49\u7684\u7231\u60c5\u6545\u4e8b\uff0c\u6545\u4e8b\u7684\u7537\u4e3b\u4eba\u516c\u540d\u53eb\u91d1\u5b87\u5f6c\uff0c\u5973\u4e3b\u4eba\u516c\u662f\u7533\u654f\u513f\uff0c\u5173\u4e8e\u4ed6\u4eec\u7684\u611f\u4eba\u7231\u60c5\uff0c\u6216\u8bb8\u5f88\u591a\u4eba\u6709\u6240\u8033\u95fb\uff0c\u4f46\u6211\u8fd8\u662f\u5fcd\u4e0d\u4f4f\u8981\u5411\u66f4\u591a\u7684\u4eba\u5206\u4eab\u8fd9\u5bf9\u201c\u795e\u4ed9\u60c5\u4fa3\u201d\u7684\u7231\u60c5\u70b9\u6ef4\u3002\u56e0\u4e3a\u60a3\u764c\u4e24\u5e74\u591a\u7684\u91d1\u5b87\u5f6c\u7ec8\u4e8e\u5eb7\u590d\u4e86\uff0c\u4e00\u76f4\u4e0d\u79bb\u4e0d\u5f03\u966a\u4f34\u4ed6\u7684\u7533\u654f\u513f\u4e5f\u7b97\u662f\u5b88\u5f97\u4e91\u5f00\u89c1\u6708\u660e\u4e86\u3002

 \u5bf9\u91d1\u5b87\u5f6c\u7684\u5370\u8c61\u5f88\u5927\u7a0b\u5ea6\u4e0a\u662f\u6765\u81ea\u4e8e\u7535\u89c6\u5267\u300a\u7ee7\u627f\u8005\u4eec\u300b\uff0c\u8fd9\u90e8\u70b9\u71c3\u65e0\u6570\u5c11\u5973\u5fc3\u7684\u6d6a\u6f2b\u97e9\u5267\u4e00\u4e3e\u8ba9\u91d1\u5b87\u5f6c\u6210\u4e3a\u4e86\u5f53\u65f6\u7684\u97e9\u6d41\u56db\u5c0f\u5929\u738b\u4e4b\u4e00\u3002\u6210\u540d\u540e\u7684\u91d1\u5b87\u5f6c\u53c2\u6f14\u4e86\u66f4\u591a\u7684\u7535\u5f71\u548c\u7535\u89c6\u5267\u4f5c\u54c1\u3002\u4f46\u5c31\u57282017\u5e745\u6708\u91d1\u5b87\u5f6c\u56e0\u4e3a\u7a81\u53d1\u9f3b\u54bd\u764c\u4e0d\u5f97\u4e0d\u5168\u9762\u505c\u6b62\u6f14\u827a\u6d3b\u52a8\uff0c\u79ef\u6781\u914d\u5408\u533b\u751f\u63a5\u53d7\u6cbb\u7597\u3002\u5f97\u77e5\u91d1\u5b87\u5f6c\u751f\u75c5\u7684\u6d88\u606f\uff0c\u5f53\u65f6\u5df2\u7ecf\u548c\u91d1\u5b87\u5f6c\u604b\u7231\u4e24\u5e74\u7684\u7533\u654f\u513f\u505a\u51fa\u7684\u51b3\u5b9a\u662f\u505c\u6b62\u624b\u5934\u7684\u4e00\u5207\u5de5\u4f5c\uff0c\u4e00\u5fc3\u4e00\u610f\u5b88\u62a4\u5728\u91d1\u5b87\u5f6c\u8eab\u8fb9\u3002

 \u8981\u77e5\u9053\u505c\u5de5\u5bf9\u5973\u660e\u661f\u6765\u8bf4\u7edd\u5bf9\u4f1a\u5e26\u6765\u81f4\u547d\u6027\u7684\u51b2\u51fb\uff08\u7533\u654f\u513f\u5728\u97e9\u56fd\u4e5f\u662f\u5f88\u6709\u4eba\u6c14\u7684\u5973\u661f\uff0c\u6700\u77e5\u540d\u7684\u4f5c\u54c1\u662f\u300a\u6211\u7684\u5973\u53cb\u662f\u4e5d\u5c3e\u72d0\u300b\uff09\u3002\u53ef\u662f\u7533\u654f\u513f\u5728\u4e8b\u4e1a\u548c\u7231\u60c5\u4e4b\u95f4\u6beb\u4e0d\u72b9\u8c6b\u9009\u62e9\u4e86\u540e\u8005\uff01\u6216\u8bb8\u5728\u7533\u654f\u513f\u7684\u8ba4\u77e5\u91cc\uff0c\u5979\u4f1a\u4e49\u65e0\u53cd\u987e\u7684\u652f\u6301\u91d1\u5b87\u5f6c\uff0c\u90a3\u662f\u56e0\u4e3a\u4ed6\u6709\u7740\u8fd9\u4e16\u4e0a\u72ec\u4e00\u65e0\u4e8c\u7684\u597d\uff01\u4ed6\u4eec\u76f8\u8bc6\u662f\u56e0\u4e3a\u4e00\u6b21\u5408\u62cd\u5e7f\u544a\u7684\u7ecf\u5386\uff0c\u77ed\u77ed\u4e09\u4e2a\u6708\u7684\u76f8\u5904\u4fbf\u8ba9\u4ed6\u4eec\u786e\u5b9a\u4e86\u604b\u7231\u5173\u7cfb\u3002\u604b\u60c5\u4e00\u7ecf\u516c\u5e03\u540e\uff0c\u6bd4\u8d77\u795d\u798f\u66f4\u591a\u7684\u4eba\u5531\u8870\u8fd9\u6bb5\u611f\u60c5\u3002

 \u7537\u65b9\u7c89\u4e1d\u8ba4\u4e3a\u7533\u654f\u513f\u6bd4\u91d1\u5b87\u5f6c\u5927\u4e94\u5c81\u5e74\u9f84\u4e0d\u914d\uff0c\u800c\u5973\u65b9\u7684\u7c89\u4e1d\u53c8\u5acc\u5f03\u91d1\u5b87\u5f6c\u989c\u503c\u4e0d\u591f\uff0c\u603b\u4e4b\u8fd9\u6bb5\u604b\u60c5\u4ece\u5f00\u59cb\u8d77\u5c31\u4e0d\u88ab\u770b\u597d\u548c\u795d\u798f\u3002\u4e0d\u7ba1\u5916\u754c\u6709\u591a\u5c11\u8d28\u7591\u58f0\uff0c\u91d1\u5b87\u5f6c\u548c\u7533\u654f\u513f\u9009\u62e9\u5c4f\u853d\u4e00\u5207\u201c\u5584\u610f\u7684\u5fe0\u544a\u201d\uff0c\u4ed6\u4eec\u50cf\u5e73\u5e38\u60c5\u4fa3\u4e00\u6837\u5916\u51fa\u901b\u8857\uff0c\u5403\u996d\uff0c\u4eab\u53d7\u7b80\u5355\u800c\u53c8\u81ea\u7531\u7684\u604b\u7231\u751f\u6d3b\u3002\u91d1\u5b87\u5f6c\u8bf4\u51fa\u9053\u4e4b\u524d\u7533\u654f\u513f\u5c31\u662f\u6211\u7684\u5973\u795e\uff0c\u6211\u559c\u6b22\u7b11\u5bb9\u6f02\u4eae\u7684\u4eba\uff0c\u800c\u7533\u654f\u513f\u5c31\u662f\u8fd9\u6837\u7684\u5973\u4eba\uff01\u7533\u654f\u513f\u8bf4\u91d1\u5b87\u5f6c\u662f\u5185\u5fc3\u654f\u611f\u800c\u53c8\u7ec6\u817b\u7684\u4eba\uff0c\u4ed6\u53ea\u5bf9\u6211\u6e29\u67d4\u4f53\u8d34\uff0c\u6211\u80fd\u611f\u53d7\u5230\u4ed6\u7231\u6211\u7684\u5fc3\uff01

 \u770b\u5427\uff0c\u4e0d\u7ba1\u4f60\u4e50\u4e0d\u4e50\u610f\uff0c\u4eba\u5bb6\u604b\u7231\u8c08\u5f97\u8981\u591a\u5e78\u798f\u6709\u591a\u5e78\u798f\uff01\u5982\u679c\u91d1\u5b87\u5f6c\u6ca1\u6709\u7a81\u7136\u751f\u75c5\uff0c\u6211\u4eec\u53ef\u80fd\u4e0d\u4f1a\u53d1\u73b0\u4ed6\u548c\u7533\u654f\u513f\u7684\u604b\u60c5\u662f\u5982\u6b64\u7684\u53ef\u8d35\u3002\u4ee5\u524d\u662f\u91d1\u5b87\u5f6c\u628a\u7533\u654f\u513f\u6367\u5728\u624b\u5fc3\u91cc\uff0c\u73b0\u5728\u662f\u7533\u654f\u513f\u966a\u4ed6\u4e00\u8d77\u9762\u5bf9\u5404\u79cd\u7e41\u7410\u7684\u68c0\u67e5\u548c\u6cbb\u7597\uff0c\u7ed9\u4ed6\u52a0\u6cb9\u6253\u6c14\uff0c\u548c\u4ed6\u4e00\u8d77\u5f80\u8fd4\u4e8e\u533b\u9662\u548c\u5bb6\u5ead\u4e4b\u95f4\u3002\u6709\u4eba\u4e3a\u7533\u654f\u513f\u653e\u5f03\u524d\u9014\u611f\u5230\u60cb\u60dc\uff0c\u5979\u603b\u662f\u6de1\u6de1\u7684\u56de\u5e94\u201c\u6211\u4f1a\u7aed\u5c3d\u5168\u529b\u5e2e\u52a9\u91d1\u5b87\u5f6c\uff0c\u8ba9\u4ed6\u597d\u597d\u63a5\u53d7\u6cbb\u7597\uff0c\u4ee5\u66f4\u597d\u7684\u9762\u8c8c\u548c\u5927\u5bb6\u518d\u89c1\u3002\u201d

 \u4e5f\u8bb8\u5bf9\u7533\u654f\u513f\u6765\u8bf4\uff0c\u548c\u7537\u53cb\u76f8\u6bd4\uff0c\u91d1\u94b1\u548c\u5730\u4f4d\u771f\u7684\u6ca1\u6709\u90a3\u4e48\u91cd\u8981\uff0c\u5982\u679c\u53ef\u4ee5\uff0c\u5979\u613f\u610f\u7528\u4e00\u5207\u53bb\u6362\u91d1\u5b87\u5f6c\u7684\u5065\u5eb7\uff01\u73b0\u5728\u6765\u770b\uff0c\u5728\u91d1\u5b87\u5f6c\u751f\u75c5\u7684\u4e24\u5e74\u591a\u65f6\u95f4\u91cc\uff0c\u7533\u654f\u513f\u53ea\u5728\u7537\u53cb\u7684\u5efa\u8bae\u4e0b\u53c2\u6f14\u4e86\u4e00\u90e8\u7535\u89c6\u5267\uff0c\u6ca1\u6709\u62cd\u6444\u7535\u5f71\u4e5f\u6ca1\u6709\u5f55\u5236\u7efc\u827a\u8282\u76ee\uff0c\u8fc7\u53bb\u7684\u4e24\u5e74\u5979\u4e0d\u662f\u5973\u660e\u661f\u7533\u654f\u513f\uff0c\u800c\u53ea\u662f\u4e00\u4e2a\u966a\u7537\u53cb\u6cbb\u75c5\u7684\u5c0f\u5973\u4eba\u3002\u5e78\u8fd0\u7684\u662f\uff0c\u4e00\u5207\u7684\u4ed8\u51fa\u90fd\u6709\u4e86\u56de\u62a5\uff0c\u88ab\u75c5\u75db\u6298\u78e8\u4e24\u5e74\u591a\u7684\u91d1\u5b87\u5f6c\u7ec8\u4e8e\u5eb7\u590d\u4e86\uff0c\u7533\u654f\u513f\u4e5f\u7b49\u6765\u4e86\u503c\u5f97\u5e86\u795d\u7684\u7ed3\u5c40\u3002

 \u6211\u4eec\u5e38\u8bf4\u201c\u592b\u59bb\u672c\u662f\u540c\u6797\u9e1f\uff0c\u5927\u96be\u4e34\u5934\u5404\u81ea\u98de\u201d\uff0c\u5728\u707e\u96be\u9762\u524d\uff0c\u5373\u4fbf\u662f\u518d\u4eb2\u5bc6\u7684\u4f19\u4f34\u4e5f\u53ef\u80fd\u5404\u8c0b\u51fa\u8def\uff0c\u4f46\u7533\u654f\u513f\u548c\u91d1\u5b87\u5f6c\u8ba9\u6211\u4eec\u660e\u767d\u4e86\uff0c\u771f\u6b63\u7684\u7231\u60c5\u662f\u65e0\u575a\u4e0d\u6467\u7684\uff0c\u6211\u4eec\u53ef\u4ee5\u540c\u5bcc\u8d35\uff0c\u5f53\u7136\u4e5f\u80fd\u5171\u60a3\u96be\u3002\u4e00\u4e9b\u7a81\u5982\u5176\u6765\u7684\u53d8\u6545\uff0c\u53ea\u662f\u4e3a\u4e86\u8bc1\u660e\u6211\u6bd4\u60f3\u8c61\u4e2d\u7684\u66f4\u52a0\u7231\u4f60\uff01\u751f\u75c5\u5bf9\u4e8e\u91d1\u5b87\u5f6c\u6765\u8bf4\uff0c\u80af\u5b9a\u662f\u4eba\u751f\u4e2d\u7684\u4e0d\u5e78\uff0c\u4f46\u662f\u6362\u4e2a\u89d2\u5ea6\u6765\u770b\uff0c\u56e0\u4e3a\u4e00\u573a\u75c5\u5bfb\u89c5\u5230\u4e86\u4e00\u4f4d\u77e5\u5fc3\u7231\u4eba\uff0c\u8fd9\u53c8\u4f55\u5c1d\u4e0d\u662f\u53e6\u4e00\u79cd\u5e78\u8fd0\u5462\uff1f

 \u6240\u4ee5\u554a\uff0c\u5982\u4eca\u91d1\u5b87\u5f6c\u7684\u5eb7\u590d\u6211\u4eec\u4f1a\u559c\u6781\u800c\u6ce3\uff0c\u662f\u56e0\u4e3a\u6211\u4eec\u4e00\u76f4\u559c\u6b22\u7684\u5076\u50cf\u7ec8\u4e8e\u4e0d\u7528\u518d\u88ab\u75c5\u75db\u6298\u78e8\uff0c\u66f4\u662f\u56e0\u4e3a\u5728\u82e6\u96be\u9762\u524d\uff0c\u91d1\u5b87\u5f6c\u548c\u7533\u654f\u513f\u6253\u4e0d\u8d25\u7684\u7231\u60c5\u8ba9\u6211\u4eec\u52a8\u5bb9\uff0c\u5728\u8fd9\u4e2a\u7a0d\u663e\u51b7\u6f20\u7684\u793e\u4f1a\u91cc\uff0c\u4ed6\u4eec\u7684\u7231\u60c5\u7ed9\u4e86\u6211\u4eec\u6700\u771f\u5b9e\u7684\u6e29\u6696\uff01\u6b63\u5982\u6751\u4e0a\u6625\u6811\u6240\u8bf4\uff1a\u4f60\u8981\u8bb0\u4f4f\u5927\u96e8\u4e2d\u4e3a\u4f60\u6491\u4f1e\u7684\u4eba\uff0c\u5e2e\u4f60\u6321\u4f4f\u5916\u6765\u4e4b\u7269\u7684\u4eba\uff0c\u9ed1\u6697\u4e2d\u9ed8\u9ed8\u62b1\u7d27\u4f60\u7684\u4eba\uff0c\u9017\u4f60\u7b11\u7684\u4eba\uff0c\u966a\u4f60\u5f7b\u591c\u804a\u5929\u7684\u4eba\uff0c\u5750\u8f66\u6765\u770b\u671b\u4f60\u7684\u4eba\uff0c\u966a\u4f60\u54ed\u8fc7\u7684\u4eba\uff0c\u5728\u533b\u9662\u966a\u4f60\u7684\u4eba\uff0c\u603b\u662f\u4ee5\u4f60\u4e3a\u91cd\u7684\u4eba\u3002\u56e0\u4e3a\u8fd9\u4e9b\u6e29\u6696\u4f60\u624d\u80fd\u6210\u4e3a\u66f4\u5584\u826f\u7684\u4eba\uff01

 \u6587\u7ae0\u7684\u6700\u540e\uff0c\u60f3\u5bf9\u91d1\u5b87\u5f6c\u8bf4\u4e00\u53e5\uff0c\u6b22\u8fce\u4f60\u56de\u6765\uff0c\u7231\u4f60\u7684\u4eba\u90fd\u8fd8\u5728\uff01\u4e5f\u60f3\u5bf9\u7533\u654f\u513f\u8bf4\uff0c\u8c22\u8c22\u4f60\u8ba9\u6211\u4eec\u53c8\u4e00\u6b21\u76f8\u4fe1\u4e86\u7231\u60c5\u7684\u7f8e\u597d\uff01\u662f\u4f60\u4eec\u7684\u7231\u60c5\uff0c\u8ba9\u6211\u4eec\u61c2\u5f97\uff0c\u4eba\u8fd9\u4e00\u751f\uff0c\u6700\u5e78\u8fd0\u7684\u4e8b\u60c5\uff0c\u83ab\u8fc7\u4e8e\u7231\u4f60\u7684\u4eba\u4e00\u76f4\u4e0e\u4f60\u5e76\u80a9\u524d\u884c\uff01).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=ar

Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms